Haku

Avoin työpaikka

Joensuun Tiedepuisto Oy tarjoaa yrityksille kasvu- ja kansainvälistymispalveluita, vuokraa toimitiloja ja vastaa niihin liittyvistä palveluista. Lisäksi Tiedepuistolla on merkittävä rooli alueellisen innovaatioympäristön kehittäjänä sekä alueen vetovoimaisuuden kasvattajana.

Joensuun Tiedepuisto Oy hakee

kehitysasiantuntijaa


Osaajat osaa 2020 -projektille. Tehtävä on määräaikainen kestäen 30.4.2020 saakka.

Projektissa toteutetaan yritys- tai yritysryhmäkohtaisia räätälöityjä koulutuksia pohjoiskarjalaisille pk-yrityksille seuraavilla osa-alueilla:

 1. Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset, joiden tarkoituksena on edesauttaa laatujärjestelmien rakentamista.

 2. Valmennukset LEAN-ajattelun käyttöönottoon yrityksissä.

 3. Johtamisen parantaminen, oman minän johtamisesta organisaation johtamiseen.

Keskeisimpiä työtehtäviä ovat:

 • hankkeen projektipäällikön tehtävät sisältäen myös hankehallinnointia
 • hankkeen toteutus aikataulun ja budjetin mukaisesti
 • yrityksiin suunniteltavien koulutusten ja valmennusten valmistelu yhdessä kohdeyritysten kanssa
 • yhteydenpito ja hankkeen palvelujen markkinointi kohdeyrityksiin

Hakijalta odotamme:

 • soveltuvaa kaupallista tai teknistä koulutusta
 • kokemusta projektien hallinnoinnista
 • laatu- ja LEAN-ajattelun periaatteiden tuntemusta
 • kokemusta yritysten kanssa työskentelystä
 • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista

Tarjoamme monipuolisten työtehtävien myötä mahdollisuuden olla kehittämässä alueemme yritysten osaamista ja kilpailukykyä sekä osallistua aktiivisesti uusien toimintamallien suunnitteluun.

Lähetä hakemuksesi ti 26.6.2018 mennessä sähköpostiosoitteeseen rekry@tiedepuisto.fi.

Lisätietoja tehtävästä: Kehitysjohtaja Jouko Rautasalo, p. 050 380 5190, jouko.rautasalo@tiedepuisto.fi.